Terve Oppiva Mieli ry

Utbildning i medveten närvaro

Välkommen

Varmt välkommen med på Terve Oppiva Mieli ry:s svenskspråkiga kurs i medveten närvaro för lärare och skolledare!

Att träna vår förmåga att vara medvetet närvarande är något vi har nytta och glädje av både i och utanför arbetet. Vi tränar en förmåga som stärker välmående, resiliens och självinsikt.

En vecka innan kursen börjar kommer du att få inloggningsuppgifterna till vår inlärningsmiljö och länk till de gemensamma webinarerna.


Mer information:
TOM-koordinator Emilia Keijonen
info@terveoppivamieli.fi